ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศบังกลาเทศ"

ฝ่ายนิติบัญญัติ
(ฝ่ายนิติบัญญัติ)
[[ไฟล์:Jatiyo Sangshad Bhaban (Roehl).jpg|thumb|200px|Jatiyo Sangshad Bhaban]]
[[ไฟล์:Sangshad 2.jpg|thumb|200px|Jatiyo Sangshad Bhaban]]
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
=== ฝ่ายนิติบัญญัติ ===
บังกลาเทศมีเพียงสภาเดียว คือ Jatiya Sangsad หรือสภาแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิก 300 คน มาจากการเลือกตั้งทั่วไปทุก 5 ปี โดยมี Barrister Muhammad Jamiruddin Sircar เป็นประธานสภาแห่งชาติคนปัจจุบัน (โดยประธานสภาจะดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการประธานาธิบดี หากประธานาธิบดีไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้)
 
=== ฝ่ายบริหาร ===
ผู้ใช้นิรนาม