ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่"

ก่อนที่ผู้ใช้ใหม่จะคุ้นเคยกับการเขียนในวิกิพีเดีย โปรดระลึกอยู่ในใจว่าอย่ากัดผู้ใช้ใหม่
 
* หลีกเลี่ยงการวิจารณ์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรง (เช่น แย่, โง่, เลว, เหี้ย ฯลฯ)* อธิบายการย้อนกลับอยู่เสมอในช่องคำอธิบายอย่างย่อ ใช้คำพูดง่าย ๆ
* อธิบายการย้อนกลับอยู่เสมอในช่องคำอธิบายอย่างย่อ ใช้คำพูดง่าย ๆ
* อย่าใช้คำพูดถากถางทั้งในการสรุปการแก้ไขและหน้าพูดคุย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้อนกลับ
* พยายามตอบสนองอย่างสุภาพ* งดการแก้ไขชั่วคราวหากคุณคิดว่ากำลังโมโหอยู่