ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(รูปหาย เอาอันนี้แก้ขัดไปก่อน เดี๋ยวถ้ามีรูปที่ดู friendly กว่านี้ค่อยเปลี่ยนใหม่ก็แล้วกัน)
== โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่ ==
* พึงเข้าใจว่าคนที่เข้ามาใหม่มีความจำเป็นและมีคุณค่าต่อชุมชน
 
== หลีกเลี่ยงการกัดผู้ใช้ใหม่อย่างไร ==
ก่อนที่ผู้ใช้ใหม่จะคุ้นเคยกับการเขียนในวิกิพีเดีย โปรดระลึกอยู่ในใจว่าอย่ากัดผู้ใช้ใหม่
 
* หลีกเลี่ยงการวิจารณ์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรง (เช่น แย่, โง่, เลว, เหี้ย ฯลฯ)* อธิบายการย้อนกลับอยู่เสมอในช่องคำอธิบายอย่างย่อ ใช้คำพูดง่าย ๆ
* อย่าใช้คำพูดถากถางทั้งในการสรุปการแก้ไขและหน้าพูดคุย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้อนกลับ
* พยายามตอบสนองอย่างสุภาพ* งดการแก้ไขชั่วคราวหากคุณคิดว่ากำลังโมโหอยู่
* [[วิกิพีเดีย:สันนิษฐานว่าคนอื่นสุจริตใจ|มีมารยาท]]
* รับฟังความเห็นและยินดีรับฟังความเห็นของคนส่วนใหญ่
* มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง
* แบ่งรับแบ่งสู้ หากจำเป็น
* หลีกเลี่ยงภาษาเฉพาะกลุ่มเกินความจำเป็น เมื่ออ้างถึงนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติ ให้ยกมาทั้งประโยค ไม่ย่อ
* หลีกเลี่ยงการบล็อกแต่แรก ควรพูดคุยกับผู้ใช้ก่อนการบล็อก
* หลีกเลี่ยงการลบบทความที่เพิ่งเขียนใหม่ทันทีจากผู้ใช้ขาดประสบการณ์ ซึ่งอาจกำลังทดลองเขียนอยู่
* ป้ายแจ้งลบอาจทำให้ผู้เขียนกลัวหรือเป็นข้อความไม่ต้อนรับกับผู้ใช้ใหม่ ควรเขียนข้อความไปถึงผู้ใช้ใหม่
 
{{นโยบายและแนวปฏิบัติ}}