ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิซุโก"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 
* '''ค.ศ. 1348''' (ปี [[โชเฮ]] ที่ 3) : [[จักรพรรดิโคเมียว]] ทรงสถาปนาเจ้าชายโอะกิฮิโตะเป็นรัชทายาทและผู้สืบราชบัลลังก์
 
 
* '''18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1348''' (วันที่ 27 เดือน 10 ปี [[โชเฮ]] ที่ 3) : ปีที่ 12 ในรัชสมัยจักรพรรดิโคเมียวทรงสละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายโอะกิฮิโตะขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น [[จักรพรรดิซุโก]] หลังจากนั้นไม่นานจึงได้มีการจัดพระราชพิธีราชาภิเษกจักรพรรดิโอะกิฮิโตะที่ [[พระราชวังหลวงเคียวโตะ]] แต่เนื่องจากจักรพรรดิซุโกยังทรงพระเยาว์ทำให้อดีตจักรพรรดิโคงงพระราชบิดาของจักรพรรดิซุโกทรงได้เป็น [[ไดโจโฮโอ]] (มหาธรรมราชา) กุมพระราชอำนาจในพระนามของพระราชโอรสไว้ตลอดรัชสมัย
 
 
ผู้ใช้นิรนาม