ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งูหลามปากเป็ด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''งูหลามปากเป็ด''' ({{lang-en|Blood python}}; {{ชื่อวิทยาศาสตร์|Python curtus}}) เป็นงูไม่มีพิษ มีลำตัวที่อ้วน หนา กว่างูหลามและงูเหลือม แต่มีหางที่สั้นแลดูไม่สมส่วน และมีลวดลายที่แปลกออกไป มีหลายหลากสี ทั้งน้ำตาล แดง เหลือง ส้ม หรือ เขียว โดยงูแต่ละตัวจะมีสีสันและลวดลายต่างกันออกไป ขนาดโตเต็มที่ได้ประมาณ 1.50 [[เมตร]] จัดเป็นงูที่มีขนาดเล็กที่สุดใน[[Python (genus)|สกุลนี้]]<ref name="Meh87">Mehrtens JM. 1987. Living Snakes of the World in Color. New York: Sterling Publishers. 480 pp. ISBN 0-8069-6460-X.</ref>
 
พบใน[[ประเทศไทย]]ตั้งแต่ [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์]]ลงไป จนถึง[[มาเลเซีย]]และ[[สิงคโปร์]] โดย[[holotype|สถานที่ค้นพบครั้งแรก]]อยู่ที่[[เกาะสุมาตรา]]<ref>McDiarmid RW, Campbell JA, Touré T. 1999. Snake Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, vol. 1. Herpetologists' League. 511 pp. ISBN 1-893777-00-6 (series). ISBN 1-893777-01-4 (volume).</ref> เป็นงูที่ไม่ค่อยขึ้นต้นไม้ มักจะซุ่มรออาหารตามพื้นดินที่เฉอะแฉะใกล้แหล่งน้ำ<ref>[http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-search-all-x.asp ความหมายของคำว่า "ปากเป็ด" ตาม[[พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]]]</ref> ที่โดยมากเป็น[[สัตว์เลือดอุ่น]]ขนาดเล็ก งูหลามปากเป็ดวางไข่ครั้งละประมาณ 30–50 ฟอง <ref>[http://www.2snake2fish.com/snake/python/blood-python.htm งูหลามปากเป็ด]</ref><ref name="Meh87"/>
 
แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดย่อย คือ ''P. c. curtus'' เป็นชนิดทั่วไป, ''[[Python curtus breitensteini|P. c. breitensteini]]'' พบใน[[บอร์เนียว]] และ ''[[Python curtus brongersmai|P. c. brongersmai]]'' พบใน[[แหลมมลายู|เพนนิซูล่า]]ของ[[มาเลเซีย]]และ[[สิงคโปร์]]<ref>{{ITIS |id=634783 |taxon=''Python curtus'' |accessdate=11 September 2007}}</ref> เป็น[[สัตว์ป่าคุ้มครอง]]ตาม[[พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535]] นิยมเลี้ยงเป็น[[สัตว์เลี้ยง]]ของผู้ที่นิยมสัตว์เลื้อยคลานเพราะมีความ[[สวย]]งาม<ref name="keogh"/>
ผู้ใช้นิรนาม