ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กบลำห้วย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|
}}
'''กบลำห้วย''' หรือ '''กบห้วย'''<ref name=กบ>{{cite web|title=Genus : ''Limnonectes''|url=http://www.siamensis.org/species_index?nid=1416#1416--Genus : Limnonectes|date=September 23, 2010|firstauthor=พรุ|last=-|accessdate=July 24, 2016|publisher=สยามเอนซิส}}</ref> ({{lang-en|Fanged frogs}}) เป็นสกุลของกบในสกุล ''Limnonectes'' ใน[[วงศ์กบลิ้นส้อม]] (Dicroglossidae) มีรูปร่างลักษณะที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่มักมีส่วนหัวโต ปากกว้าง ในตัวผู้มีฟันอยู่ 1 คู่บริเวณด้านล่างขากรรไกร เรียกว่า "เขี้ยวเทียม" ใช้สำหรับต่อสู้กับตัวผู้ตัวอื่น หรือใช้งับเหยื่อได้เช่นกัน ซึ่งต่างจากกบจำพวกอื่นที่มีฟันขนาดเล็ก จึงทำให้ได้อีกชื่อหนึ่งว่า "กบเขี้ยว" กบในสกุลนี้บางชนิดมีพฤติกรรมการปกป้องตัวอ่อน โดยการเอาไข่หรือ[[ลูกอ๊อด]]แบกไว้บนหลัง (ไม่พบพฤติกรรมนี้ในกบสกุลนี้ในไทย) บางชนิดขุดโพรงเพื่อวางไข่ในดินที่ชื้น รอให้เจริญเป็นตัวอ่อนพัฒนาเป็นกบเล็ก โผล่พ้นจากดิน หลายชนิดมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก<ref name=กบ/>
 
พบกระจายพันธุ์ในเอเชียแถบ[[เอเชียตะวันออก]]ถึง[[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้]] หลายชนิดมีพฤติกรรมอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ<ref name="mcleod">{{cite journal | author = McLeod, D.S. , S.J. Horner, C. Husted, A. Barley & D.T. Iskandar | year = 2011 | title = Same-same, but different: An unusual new species of the ''Limnonectes kuhlii'' Complex from West Sumatra (Anura: Dicroglossidae) | journal = Zootaxa | volume = 2883 | page = 52–64 | url = http://pertanian.sith.itb.ac.id/profile/djoko/McLeod-et-al2011.pdf}}</ref> ชนิดที่มีขนาดใหญ่มักอาศัยอยู่ในลำธารที่น้ำไหลเชี่ยว ขณะที่ชนิดที่มีขนาดเล็กอาศัยตามกองใบไม้หรือริมฝั่ง เฉพาะใน[[สุลาเวสี]]ของอินโดนีเซีย พบอย่างน้อย 15 ชนิด แต่ได้รับการบรรยายเพียงแค่ 4 ชนิด<ref name="Iskandar2014">{{Cite journal | doi = 10.1371/journal.pone.0115884| title = A Novel Reproductive Mode in Frogs: A New Species of Fanged Frog with Internal Fertilization and Birth of Tadpoles| journal = PLoS ONE| volume = 9| issue = 12| pages = e115884| year = 2014| last1 = Iskandar | first1 = D. T. | last2 = Evans | first2 = B. J. | last3 = McGuire | first3 = J. A. }}</ref> สำหรับในประเทศไทยมีรายงานพบประมาณ 11 ชนิด<ref>{{cite web|title=กบสกุล ''Limnonectes'' บริเวณสถานีวิจัยสัตว์ปาเขานางรํา|url=http://bioff.forest.ku.ac.th/PDF_FILE/APR_2011/LIKID.pdf|publisher=คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|accessdate=July 24, 2016|format=[[PDF]]}}</ref> รวมถึงจากการศึกษาพบว่าในประเทศไทย กบสกุลนี้กินอาหารซึ่งได้แก่แมลงจำพวก[[มด]]มากที่สุด<ref>{{cite web|title=อาหารของกบสกุล ''Limnonectes'' ในประเทศไทย|url=http://bioff.forest.ku.ac.th/PDF_FILE/JAN_2015/13.pdf|publisher=[[คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]|accessdate=July 24, 2016|format=[[PDF]]}}</ref>
ผู้ใช้นิรนาม