ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติแม่วงก์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเรียงรายกันอยู่ตาม[[เทือกเขาถนนธงชัย]]ลดหลั่นลงมาจนถึงพื้นราบ ประมาณ 40-50 ลูก ยอดที่สูงที่สุดคือ “[[ยอดเขาโมโกจู]]” สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,964 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ ส่วนพื้นที่ราบมีไม่มาก ส่วนใหญ่อยู่บริเวณริมแม่น้ำ<ref>สำนักอุทยานแห่งชาติ http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1054</ref>
 
โดยลำน้ำแม่วงก์ หรือแม่เรวา เป็นแม่น้ำหรือลำน้ำสายหลักของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายมีระบบนิเวศพิเศษ มีลักษณะเป็นลำธารที่ราบมีเกาะแก่งต่าง ๆ มากมายเป็นที่ตั้งของป่าละเมาะอันเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่สำคัญและหายากใกล้สูญพันธุ์ ขณะที่ป่าริมน้ำเป็นถิ่นที่อยู่ของ[[เสือลายพาดกลอน|เสือโคร่ง]][[เสือโคร่งอินโดจีน|พันธุ์อินโดจีน]], ลานแก่งลานนกยูง เป็นที่อยู่และจับคู่ผสมพันธุ์ของ[[นกยูงเขียว|นกยูงพันธํุ์ไทย]]ที่เหลือเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย รวมถึง[[นากใหญ่ขนเรียบ]] ขณะที่ในลำน้ำพบปลาน้ำจืดอีกกว่า 60 [[species|ชนิด]] เช่น [[ปลาตะพากส้ม]], [[ปลาเลียหิน]]<ref>หน้า ๐๓๔-๐๔๔, ''ในอ้อมกอดแม่เรวา'' โดย ธเนศ งามสม. [[อนุสาร อ.ส.ท.]]ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑๒: กรกฎาคม ๒๕๕๙</ref>
 
== ลักษณะภูมิอากาศ ==
ผู้ใช้นิรนาม