เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [https://www.facebook.com/nakhonkuankanpakladphrapradaeng/ เพจ: นครเขื่อนขันธ์ ปากลัด-พระประแดง] (Samut Prakan)
* [https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C-525413020977836/ ชนาวีร์ ชีววัฒนรัตน์: นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองพระประแดง]
8

การแก้ไข