ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอดะ โนบูนางะ"

(ย้อนการแก้ไขของ 171.5.248.2 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 171.96.172.111)
== ยุคเซ็งโงะกุ ==
[[ยุคเซ็งโงะกุ]]เป็นยุคแห่งสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่ระหว่างไดเมียวกลุ่มต่างๆ เนื่องเพราะอำนาจการปกครองจากส่วนกลางของโชกุนเสื่อมถอยลง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า<ref>ยศไกร ส.ตันสกุล, 2559, หน้า 4</ref> เกิด[[สงครามกลางเมือง]]ที่น้องเลือดสุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ซึ่งได้บังเกิด 3 จอมคนผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความมุ่งหวังและดำเนินการรวบรวมแผ่นดินญี่ปุ่นในกลียุคให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวได้อีกครั้ง โดยบุรุษคนแรกที่เป็นผู้จุดประกายเริ่มต้นตำนานอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นคือ '''โอะดะ โนะบุนะงะ'''<ref>ยศไกร ส.ตันสกุล, 2559, หน้า 17-18</ref>
พวงดะนงค์ดะ
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม