ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิฮั่นฮุ่ย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|name = จักรพรรดิฮั่นฮุ่ย
|title = จักรพรรดิจีน
|reign = 23 มิถุนายน 195 - 26 กันยายน 188 ปีก่อนคริสตกาล (348-355)
|coronation = 195 ปีก่อนคริสตกาล (พ.ศ. 348)
|predecessor = [[ฮั่นเกาจู่]]
|succession = จักรพรรดิองค์ที่ 2 แห่ง [[ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก]]
|birth_date = 210 ปีก่อนคริสตกาล (พ.ศ. 333)
|death_date = 26 กันยายน 188 ปีก่อนคริสตกาล (พ.ศ. 355)
|regent = [[จักรพรรดินีฮั่นเกา]]
|temple name = ฮั่นฮุ่ยตี้
ผู้ใช้นิรนาม