ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดสมุทรสาคร"

 
'''จังหวัดสมุทรสาคร''' เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของ[[ประเทศไทย]] จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดย[[s:พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการฯ พุทธศักราช ๒๔๘๙|พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489]] ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
 
 
== ประวัติศาสตร์ ==
 
อนึ่ง ในปี [[พ.ศ. 2440]] [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ([[รัชกาลที่ 5]]) ได้มีพระราชดำริที่จะสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบ[[การปกครอง]]แบบ[[สุขาภิบาล]] และเมื่อวันที่ [[18 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2448]] มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ[[ตำบลท่าฉลอม]]เป็นสุขาภิบาล เรียกว่า "สุขาภิบาลท่าฉลอม" จึงถือได้ว่าสุขาภิบาลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกในหัวเมืองของประเทศไทย
วัดเกตุมดีศรีวรารมตรงข้ามวัดคลองซื่อ ร่วมกตัญญูสร้างวัดวาอารามเพื่อไทยราชกุศลแด่วีรกรรมชนผู้กล้าทหารล่วงลับสู่คดีติเชิญบริจาคศูนย์ดำรงธรรมชั้น2ว่าการกลางจังหวัดสมุทรสาคร ติดต่อชั้นล่าง
 
== ภูมิศาสตร์ ==
ผู้ใช้นิรนาม