ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานันดรศักดิ์ไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
ใน[[ประเทศไทย]]มี "[[ฐานันดรศักดิ์]]" หลายประเภท ดังนี้
 
* ฐานันดรศักดิ์ของ[[พระมหากษัตริย์]]และ[[พระบรมวงศานุวงศ์]] เรียกว่า [[พระยศเจ้านายไทย|พระยศเจ้านาย]]
* ฐานันดรศักดิ์ของ[[พระสงฆ์]] เรียกว่า [[สมณศักดิ์]]
* ฐานันดรศักดิ์ของ[[ขุนนาง]]และ[[พราหมณ์]]ในราชสำนัก เรียกว่า [[บรรดาศักดิ์ไทย|บรรดาศักดิ์]]
 
{{คำพูด|''ฐานันดรศักดิ์ไม่ก่อให้เกิดเอกสิทธิอย่างใด บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย''|ประกาศ เรื่องการยกเลิกบรรดาศักดิ์ ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๘๕}}
[[หมวดหมู่:ฐานันดรศักดิ์ไทย|*]]
{{แก้กำกวม}}