ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรักษาความสงบแห่งชาติ"

ปิดเว็บไซต์เรดิโอ
ฟังวิทยุฟรี เน็ต ทีวีดาวเทียม รัฐบาลรับสมัครผู้ฟังเดือนละ3,000-40,000กว่าบาท บางคนเดือนละเท่านายกรัฐมนตรี
คสช.เรดิโอ ผู้ฟังจะได้รับเงินเดือนเท่ากษัตย์
== สาเหตุ ==
{{ดูเพิ่มที่|รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557}}
ผู้ใช้นิรนาม