ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ป้ายทะเบียนรถ"

# ป้ายทะเบียนสีขาวอักษรฟ้า สท-และตัวเลข คือ เป็นรถของสถานทูตซึ่งได้รับสิทธิคุ้มครอง (Immunity) ตามสนธิสัญญากรุงเวียนนา
# ป้ายทะเบียนสีน้ำเงินอักษรขาว คือ ป้ายรถเจ้าหน้าที่พลเรือน
# ป้ายทะเบียนสีแดงอักษรขาว คือ ป้ายรถยนต์ของกระทรวงป้องกันความสงบ (ตำรวจ) และกระทรวงป้องกันประเทศ (ทหาร)
 
=== ประเทศเวียดนาม ===
691

การแก้ไข