ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษาไท"

ไต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ไต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ระวังสับสน|ภาษาไทย}}
{{กล่องข้อมูล ภาษา
| name = ภาษาไทไต
 
| altname = ไต
| region = [[มณฑลยูนนาน]], [[ประเทศไทย]], [[ประเทศลาว]], [[รัฐฉาน]]
ผู้ใช้นิรนาม