ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสือโคคำฉันท์"

ไม่ต้องมาตรวจเปรียบเทียบแร๊ะ คราวนี้เนียนไม่เหมือนของเก่าแน่ ๆ
(ดีแต่ติดป้ายละเมิดลิขสิทธิ์ มีใครมีน้ำใจรับแก้สำนวนที่มันละเมิดมั่งไหม)
(ไม่ต้องมาตรวจเปรียบเทียบแร๊ะ คราวนี้เนียนไม่เหมือนของเก่าแน่ ๆ)
'''เสือโคคำฉันท์''' เริ่มด้วยบทไหว้ครู ไหว้เทวดา และบทเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ต่อจากนั้นก็เริ่มได้เกริ่นกล่าวถึง ลูกเสือกับลูกโคเดินทางร่อนเร่กลางป่าจนถึงได้ผ่านหน้าสำนักของฤๅษี
ฤๅษีเห็นผิดวิสัยของสัตว์โลก ที่เสือกับวัวไม่ควรอยู่ใกล้กัน จึงได้เอ่ยถามและได้ความมาว่า ที่ลูกเสือกับลูกโคมาอยู่ด้วยกันฉันพี่น้องนั้น ลูกเสือบอกกับฤๅษีว่า วันหนึ่งแม้ของมันออกไปล่าสัตว์ในป่าปล่อยให้มันต้องหิวโหย บังเอิญมีแม่โคกับลูกโคได้ผ่านมา มันจึงได้ขอกินนมจากแม่วัวแต่แม่วัวได้ปฏิเสธ ลูกโคจึงได้บอกกับแม่วัวว่า ถ้าแม่โคไม่มึความเมตตาจักเป็นบาปแก่ตน และได้กล่าวอ้อนวอนแม่โค หลังจากแม่โคให้นมเสร็จ ลูกเสือจึงได้เอ่ยปากชวนแม่โคกับลูกของมันมาอยู่ด้วยกันในป่าแห่งนั้น และได้ทำสัตยาธิษฐานต่อเทวดาและเทพารักษ์ว่าถ้าคิดร้ายต่อแม่วัวและลูกของมัน ของให้ตัวลูกเสือเองมีอันเป็นไป และได้ถือว่าแม่โคกับลูกเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน แม่โคกับลูกก็ยินดีด้วยแต่ยังแคลงใจอยู่ว่าหากแม่เสือรู้เข้าจักเป็นภัยแก่ตัวเอง
ฤๅษีเห็นผิดวิสัยของสัตว์โลก ที่เสือกับวัวไม่ควรอยู่ใกล้กัน จึงได้เอ่ยถามและได้ความว่า ที่
 
 
ข และจะยึดถือนางโคและลูกเสมือนแม่กับน้อง แม่โคกับลูกยินดีจะเป็นมิตรด้วยแต่ยังแคลงใจว่าถ้าแม่เสือทำเช่นนั้นก็จะต้องสิ้นชีวิตตามไปด้วย แล้วลูกเสือก็พาแม่โคและลูกหลบไปซ่อน
ลูกเสือและลูกโค เดินทางมาในป่าถึงสำนักฤาษี ฤาษีเห็นก็แปลกใจ จึงได้ไต่ถามถึงสาเหตุที่สัตว์ทั้งสองเป็นมิตรกัน ลูกเสือเล่าว่า วันหนึ่งแม่ของตนไปหาอาหารในป่าลึกทิ้งให้ลูกหิวนมจวนเจียนจะหมดแรง เผอิญแม่โคและลูกเดินผ่านมาโคจึงขอกินนม แต่แม่โคปฏิเสธเพราะเสือกับโคย่อมเป็นศัตรูกัน ลูกโคจึงกล่าวกับแม่ว่า ถ้าแม่โคไม่ปราณีให้นมแก่ลูกเสือก็จะเป็นบาป และอ้อนวอนให้แม่โคให้นมแก่ลูกเสือ ครั้นแม่โคให้นมเสร็จแล้วก็จากไป ลูกเสือชวนให้แม่โคและลูกอยู่ด้วยกันในป่านั้น และทำสัตยาธิษฐานต่อเทวดา และเทพารักษ์ว่าถ้าคิดคดทรยศก็จะขอให้ถึงแก่ชีวิต ถ้ามีใจบริสุทธิ์ก็ขอให้มีแต่ความสุข และจะยึดถือนางโคและลูกเสมือนแม่กับน้อง แม่โคกับลูกยินดีจะเป็นมิตรด้วยแต่ยังแคลงใจว่าถ้าแม่เสือทำเช่นนั้นก็จะต้องสิ้นชีวิตตามไปด้วย แล้วลูกเสือก็พาแม่โคและลูกหลบไปซ่อน
ครั้นเวลาเย็น แม่เสือกลับมาจากหากิน ลูกเสือตัดพ้อแม่ พร้อมทั้งเล่าเรื่องและสรรเสริญบุญคุณของแม่โคกับลูก ทั้งขอให้แม่เสือรับเป็นสัตย์ว่าจะไม่ทำร้ายสัตว์ทั้งสอง แม่เสือรับคำ ลูกเสือจึงพาแม่ไปยังที่ซ่อน ทั้งเสือและโคมีไมตรีอยู่ด้วยกันในป่านั้น ต่อมาไม่นานแม่เสือก็แอบกินแม่โค ลูกเสือและลูกโครู้ความจริงเข้าก็โกรธและเสียใจมาก ลูกเสือทำทีเคล้าเคลียแม่ แล้วตรงเข้ากัดคอ ส่วนลูกโคก็ขวิดท้องแม่เสือจนตาย แล้วทั้งสองก็เดินทางจนกระทั่งพบฤษี
1,600

การแก้ไข