ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิชิรากาวะ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
* '''3 มกราคม ค.ศ. 1087''' (วันที่ 26 เดือน 12 ปี [[โอโตะกุ]] ที่ 3) : ปีที่ 13 ในรัชสมัยจักรพรรดิชิระกะวะทรงสละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายทะรุฮิโตะขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น [[จักรพรรดิโฮะริกะวะ]] โดยทรงเป็น [[ไดโจเท็นโน]] (มหาจักรพรรดิ) กุมพระราชอำนาจเหนือพระราชโอรสในรูปแบบ [[การว่าราชการในวัด]]
 
แต่เดิมจักรพรรดิโกะ-ซังโจทรงมีพระราชประสงค์ที่จะแต่งตั้งให้พระอนุชาต่างพระมารดาของจักรพรรดิชิระกะวะเป็นผู้สืบทอดต่อจากจักรพรรดิชิระกะวะแต่เจ้าชายพระองค์นั้นก็สิ้นพระชนม์ไปเมื่อ [[ค.ศ. 1085]]
 
 
ผู้ใช้นิรนาม