ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพ็ญ พิสุทธิ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 2530 วัยอลวน (ช่อง 3)
* 2531 มุกดามะดัน (ช่อง 7)
* 2531-2532 บ้านของพรุ่งนี้ (ช่อง 7) ตวงสิทธิ์ เพ็ญพิสุทธิ์ อนุสรณ์ ปนัดดา
* 2531-2532 ช่อปาริชาต (ช่อง 7)
* 2532 เขยบ้านนอก (ช่อง 3) สุรศักดิ์ เพ็ญพิสุทธิ์
* 2532 ช่างเขาเถอะ (ช่อง 3)
* 2532 คนใช้เจ้าขา (ช่อง 3)
* 2532 ฝันสลาย (ช่อง 5)
* 2533 กตัญญูประกาศิต (ช่อง 3) ฉัตรชัย พงษ์พัฒน์ สินจัย เพ็ญพิสุทธิ์ เอกพัน เกรียงไกร
* 2533 พระเอกในความมืด (ช่อง 3)
* 2533 โหด เลว อ้วน (ช่อง 3)
* 2533 [[ลูกสาวกำนัน]] (ช่อง 3)
* 2533-2534 รอยมาร (ช่อง 3) ศรัณยู เพ็ญพิสุทธิ์ ตฤณ ธัญญา รัชนก
* 2534 จำปูน (ช่อง 5)
* 2534 สี่แผ่นดิน (ช่อง 3) ฉัตรชัย จินตหรา เพ็ญพิสุทธิ์
* 2534 อลเวงเพลงนางฟ้า
* 2534 ลูกสาวกำนัน (ช่อง 3)
* 2534 เงาะป่า (ช่อง 3)
* 2535 บ้านเล็ก (ช่อง 3)
* 2535 เขยบ้านนอก ภาค 2 (ช่อง 3) สุรศักดิ์ เพ็ญพิสุทธิ์
* 2536 เงารัก (ช่อง 3)
* 2536 อยู่กับก๋ง (ช่อง 3)
* 2537 [[คลื่นชีวิต]] (ช่อง 3) จอนนี่ จริยา กันตา สถาพร เพ็ญพิสุทธิ์ บดินทร์
* 2537 แม่แตงร่มใบ (ช่อง 3)
* 2538 [[ฝันเฟื่อง]] (ช่อง3)
13

การแก้ไข