เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ย้อนการแก้ไขที่ 6579498 สร้างโดย 125.25.31.205 (พูดคุย)
 
== ประวัติ ==
=== ยุคองค์การบริหารส่วนตำบลสุขาภิบาลหาดใหญ่ ===
หาดใหญ่ เป็นชื่อรวมของหมู่บ้านโคกเสม็ดชุนและบ้านหาดใหญ่ เดิมดินแดนหาดใหญ่เป็นเนินสูง มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนัก การคมนาคมไม่สะดวก เป็นป่าต้นเสม็ดชุน โดยทั่วไปชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านโคกเสม็ดชุน เมื่อทางการได้ตัดทางรถไฟมาถึงท้องถิ่นนี้ จึงมีประชาชนอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินและเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ สมัยนั้นชุมทางรถไฟอยู่ที่[[สถานีรถไฟอู่ตะเภา]] (ด้านเหนือของ[[สถานีรถไฟหาดใหญ่]] ในปัจจุบันเป็นเพียงที่หยุดรถไฟ) เนื่องจากสถานีอู่ตะเภาเป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมเป็นประจำ ทาง[[การรถไฟแห่งประเทศไทย|การรถไฟ]]จึงได้ย้ายสถานีมาอยู่ที่[[สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่]] ประชาชนได้ทยอยย้ายบ้านเรือนมาสร้างตามบริเวณสถานีนั่นเอง ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่ากิจการรถไฟมีบทบาทต่อการขยับขยายและความเจริญก้าวหน้าของนครหาดใหญ่ตลอดมา
 
114,484

การแก้ไข