ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์"

* บ้านก้านมะยม ช่อง 3(ไม่ได้ออกอากาศ)
* [[สื่อริษยา]] [[ช่องวัน]] (2558) รับบท ภาสุรี หิรัญกุล
* [[เกมริษยา ภาค2]] (2559) รับบท พิมพ์อร (ตัวละครลับ)
 
===ภาพยนตร์===
ผู้ใช้นิรนาม