ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศออสเตรีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''ออสเตรีย''' ({{lang-en|Austria}}; {{lang-de|Österreich}}) หรือชื่อทางการคือ '''สาธารณรัฐออสเตรีย''' ({{lang-en|Republic of Austria}}; {{lang-de|Republik Österreich}}) เป็น[[ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล]]ใน[[ยุโรปกลาง]] มีอาณาเขตทางเหนือจรด[[ประเทศเยอรมนี]]และ[[สาธารณรัฐประเทศเช็กเกีย|เช็กเกีย]] ทางตะวันออกจรด[[ประเทศสโลวาเกีย|สโลวาเกีย]]และ[[ประเทศฮังการี|ฮังการี]] ทางใต้จรด[[ประเทศสโลวีเนีย|สโลวีเนีย]]และ[[ประเทศอิตาลี|อิตาลี]] และทางตะวันตกจรด[[ประเทศสวิตเซอร์แลนด์|สวิตเซอร์แลนด์]]และ[[ประเทศลิกเตนสไตน์|ลิกเตนสไตน์]] มีการปกครองแบบ[[ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน]]ภายใต้หลักการของ[[รัฐสภา]]
 
== ประวัติศาสตร์ ==
ประเทศออสเตรียในปัจจุบัน ตามแผนที่ประเทศออสเตรียมีความกว้างจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกมากกว่า 575 กิโลเมตร มีความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้มากกว่า 294 กิโลเมตร
 
ประมาณ 60% ของสภาพภูมิประเทศของประเทศออสเตรียมีลักษณะเป็นภูเขาและเนินเขา ซึ่งได้รับการขานนามให้เป็น "ดินแดนแห่งขุนเขา" ประเทศออสเตรียมีการพาดผ่านของเส้นทาง "แม่น้ำดานูบ" (Donau)" โดยผ่านรัฐโลว์เออร์ออสเตรีย หรือ นีเดอเริสเทอร์ไรค์โลว์เออร์ออสเตรียหรือนีเดอร์เอิสเทอร์ไรช์ (Lower Austria; Niederösterreich) และ รัฐอัปเปอร์ออสเตรีย อัปเปอร์ออสเตรียหรือ โอเบอเริสเทอร์ไรค์เบอร์เอิสเทอร์ไรช์ (Upper Austria; Oberösterreich) เพื่อก่อนไหลต่อไปยังสาธารณรัฐประเทศเช็ก (Czech Republic)เกีย ภูมิประเทศของประเทศออสเตรียแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ
 
; [[ภูเขา]] (Berge) : ภูเขาสูงในประเทศออสเตรียมีความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 3,000 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศออสเตรียตั้งอยู่ทางเทือกเขาด้านตะวันออก (Ostalpen) ด้วยความสูง 3,798 เมตร มีชื่อว่า โกรสซ์กล็อกเนอร์รสส์กล็อคเนอร์ (Großglockner) ยอดเขาที่สูงรองลงมาคือ ไวล์ดชะปิทซ์วิลด์ชปิทเซอ (Wildspitze) ด้วยความสูง 3,774 เมตร และยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่สามของประเทศออสเตรยคือ ไวสซ์กูเกิลไวสส์คูเกิล (Weißkugel) ด้วยความสูง 3,738 เมตร ด้วยลักษณะของภูเขาเป็นจุดสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกีฬาฤดูหนาว (Wintersport) ยกตัวอย่างเช่น สกี สโนว์บอร์ด เป็นต้น ส่วนในฤดูร้อน ก็ยังสามารถที่จะท่องเที่ยวชื่นชมสภาพป่า และการปีนเขา อีกด้วย
 
; [[ทะเลสาบ]] (Seen): ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรียมีชื่อว่า นอยซิดเลอร์ ซียซีดเลอร์เซ (Neusiedler See) โดยมีพื้นที่ประมาณ 77% หรือประมาณ 315 ตารางกิโลเมตร อยู่ที่รัฐบูร์เกนลันด์ (Burgenland) ส่วนพื้นที่อีกประมาณ 33% ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของประเทศฮังการี และยังมีทะเลสาบอื่นๆ ที่มีความสำคัญคือ อาทเทอร์ซีอัทเทอร์เซ (Attersee) ด้วยพื้นที่ประมาณ 46 ตารางกิโลเมตร และ ทรอนซีเทราน์เซ (Traunsee) อยู่ในพื้นที่รัฐ โอเบอเริสเทอร์ไรค์ (Upper Austria; Oberösterreich)อัปเปอร์ออสเตรีย และทะเลสาบอื่นๆอื่น ๆ อีกมากมายที่มีความสำคัญมากสำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน เช่น โบเดนซีเดินเซ (Bodensee), ซาล์ซคามเมอร์กูทส์ซัลซ์คัมเมอร์กูทส์ (Salzkammerguts), โวทเฮอร์ซี (Wörthersee), มิลล์ชะเททเทอร์ ซีมิลล์ชเตทเทอร์เซ (Millstätter See), ออสเซียเชอร์ ซีสเซียเคอร์เซ (Ossiacher See), ไวส์เซ่นซีไวส์เซินเซ (Weißensee), โมนด์ซีโมนด์เซ (Mondsee), โวล์ฟกังซีวอล์ฟกังเซ (Wolfgangsee) เป็นต้น
 
; [[แม่น้ำ]] (Flüsse) :
130,762

การแก้ไข