ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ประเภท = [[มหาวิทยาลัยรัฐบาล|รัฐบาล]]
| head_label = นายกสภามหาวิทยาลัย
| head = [[ถนอม อินทรกำเนิด]]<br>(ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย)
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| อธิการบดี = [[จรูญ อินทรจักร]] <br>(รักษาราชการแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี)
| เพลง = ราชภัฏสุรินทร์
| ต้นไม้ =
ผู้ใช้นิรนาม