ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณ์ราชวิทยาลัย]] (พุทธศาสตรบัณฑิต(ครุศาสตร์):พธ.บ.)
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
* [[มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ในวิทยาลัยราชสุดา]]
 
== กลุ่มสถาบันเทางามสัมพันธ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม