ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดุลย์ เหลืองบริบูรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์''' เป็นอดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [[จังหวัดอุทัยธานี]] สังกัด[[พรรคชาติไทยพัฒนา]] (เกิดเมื่อวันที่ {{วันเกิด-อายุ|2511|06|25}}) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก [[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ]] และปริญญาโทจาก[[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] อดีตเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 3 สมัย และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
 
== ประวัติการทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม