ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดุลย์ เหลืองบริบูรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ภายหลังจากที่นาย[[นพดล พลเสน]] อดีต ส.ส.อุทัยธานีคนเดิม ถูก[[ศาลรัฐธรรมนูญ]]ตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี จากการยุบ[[พรรคชาติไทย]] นายอดุลย์ ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในนาม[[พรรคชาติไทยพัฒนา]] ต่อมา กกต. ได้ตัดสิทธิ์นายอดุลย์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคไม่ครบ 90 วัน แต่ภายหลังศาลได้ตัดสินแล้วว่า นายอดุลย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงให้เป็นผู้สมัครต่อไป ต่อมาในการเลือกตั้งซ่อมวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 นายอดุลย์ ได้รับการเลือกตั้ง ด้วยคะแนน 84,940 คะแนน
 
ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|การเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554]] นายอดุลย์ ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดอุทัยธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 ในสังกัดพรรคเดิม แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง โดยพ่ายแพ้ให้กับ นาย[[กุลเดช พัวพัฒนกุล]] ผู้สมัครจาก[[พรรคประชาธิปัตย์]]<ref>[http://region4.prd.go.th/ewt_news.php?nid=4614&filename=index ผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งส.ส.จังหวัดอุทัยธานีอย่างไม่เป็นทางการ]</ref>
 
ต่อมานายอดุลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
ผู้ใช้นิรนาม