ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดุลย์ เหลืองบริบูรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์''' เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [[จังหวัดอุทัยธานี]] พรรคชาติไทยพัฒนา (เกิดเมื่อวันที่ {{วันเกิด-อายุ|2511|06|25}}) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก [[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ]] และปริญญาโทจาก[[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] อดีตเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 3 สมัย และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
 
== ประวัติการทำงาน ==
ภายหลังจากที่นาย[[นพดล พลเสน]] อดีต ส.ส.อุทัยธานีคนเดิม ถูก[[ศาลรัฐธรรมนูญ]]ตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี จากการยุบ[[พรรคชาติไทย]] นายอดุลย์ ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในนาม[[พรรคชาติไทยพัฒนา]] ต่อมา กกต. ได้ตัดสิทธิ์นายอดุลย์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคไม่ครบ 90 วัน แต่ภายหลังศาลได้ตัดสินแล้วว่า นายอดุลย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงให้เป็นผู้สมัครต่อไป ต่อมาในการเลือกตั้งซ่อมวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 นายอดุลย์ ได้รับการเลือกตั้ง ด้วยคะแนน 84,940 คะแนน
 
ในการเลือกตั้งปี 2554 นายอดุลย์ ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดอุทัยธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 ในสังกัดพรรคเดิม แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง โดยพ่ายแพ้ให้กับ นาย[[กุลเดช พัวพัฒนกุล]] ผู้สมัครจาก[[พรรคประชาธิปัตย์]]<ref>[http://region4.prd.go.th/ewt_news.php?nid=4614&filename=index ผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งส.ส.จังหวัดอุทัยธานีอย่างไม่เป็นทางการ]</ref>
 
ต่อมานายอดุลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
ผู้ใช้นิรนาม