ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนอม อ่อนเกตุพล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เคยจัดรายการอยู่ที่คลื่นวิทยุสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ F.M.99.5.0 MHz วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15.30.00-18.00 น. ชื่อรายการ สารพันปัญหากฎหมาย และจัดรายการทางโทรทัศน์ดาวเทียม สถานีบลูสกายชาแนล รายการฟ้าวันใหม่ โดยคุยกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้าน เวลา 08.00-09.00 น.และรายการอาสาประชาชน กับ รศ.[[สมชัย ศรีสุทธิยากร]], นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน และนาย[[บัญญัติ บรรทัดฐาน]] เวลา 11.00-12.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ รวมถึงรายการวิเคราะห์คอลัมนิสต์ กับ นาย[[เทพไท เสนพงษ์]] เวลา 11.00-12.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 
ปัจจุบัน จัดรายการทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ ร่วมกับนาย[[สำราญ รอดเพชร]] ชื่อในรายการ 2 คน 2 คม เวลา 08.00-09.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
 
===การเมือง===
ผู้ใช้นิรนาม