ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเลยพิทยาคม"

* ศาสตราจารย์[[สุรพล นิติไกรพจน์]] อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* [[ไพโรจน์ พรหมสาส์น]] อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
* [[อัสนี โชติกุล]] นักร้อง/นักดนตรี
* [[วสันต์ โชติกุล]] นักร้อง/นักดนตรี
 
== เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ==
ผู้ใช้นิรนาม