ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความทรงจำแห่งโลก"

|}
 
==ความทรงดำแห่งโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้==
==ประเทศไทย==
 
สำหรับในประเทศไทย ในปัจจุบันมี[[คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก]]เป็นผู้ดูแลงาน
===ประเทศไทย===
สำหรับ* ในประเทศไทย ในปัจจุบันมี[[คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก]]เป็นผู้ดูแลงาน
 
===สิ่งที่ได้รับขึ้นทะเบียนแล้ว===
116

การแก้ไข