ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสุวรรณคูหา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
||3.||นาดี || || (Na Di) || ||13 หมู่บ้าน|| || || || |||7.||บุญทัน || || (Bun Than) || ||{{0}}9 หมู่บ้าน
|-
||4.||นาด่าน || || (Na Dan) || ||11 หมู่บ้าน|| || || || || 8.||กุดผึ้ง || || (Kut Phueng) || ||{{0}}8 หมู่บ้าน
|}
|| 
ผู้ใช้นิรนาม