ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมมารดาจีน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox person
{{เสนอชื่อ}} {{ลบ|ไม่มีตัวตนจริง}}{{อย่าเพิ่งลบ|ไอพีที่ให้ลบไม่ได้ลงชื่อ}} {{Infobox person
| name = เจ้าจอมมารดาจีน
| image = เจ้าจอมมารดาจีน.jpg