ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุกรมฟูรีเย"

ย้อนการแก้ไขที่ 6567243 สร้างโดย 223.24.68.111 (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 6567243 สร้างโดย 223.24.68.111 (พูดคุย))
{{ต้องการอ้างอิง}}ใครถาม
'''อนุกรมฟูรีเย''' ตั้งชื่อตาม [[โฌแซ็ฟ ฟูรีเย]] อนุกรมฟูรีเยเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่มีประโยชน์ เช่นใช้ในการแยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่ง่ายกว่าปัญหาดั้งเดิม โดยอนุกรมฟูรีเย นั้นเป็นการกระจายฟังก์ชันคาบ ที่มีคาบ 2π ให้อยู่ในรูปผลบวกของ ฟังก์ชันคาบในรูป
 
:<math>x\mapsto e^{inx}</math>
 
ซึ่งเป็น ฮาร์โมนิก ของ ''e''<sup>''i x''</sup> หรือ อาจเขียนในรูปของฟังก์ชัน ไซน์ และ โคไซน์
 
''ดูประวัติที่บทความหลัก [[การแปลงฟูรีเย]]''
 
== นิยาม ==
157,356

การแก้ไข