ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิทินเกาหลีเหนือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
! [[ปฏิทินเกรโกเรียน]]
! [[ปฏิทินเกาหลี]]
! [[ปฏิทินสุริยคติไทย]]
! เหตุการณ์
|-
| 1912
| 4245
| 2455
| [[คิม อิล-ซ็อง]]เกิด
|-
| 1948
| 4281
| 2491
| สถาปนาเกาหลีเหนือ
|-
| 1982
| 4315
| 2525
| [[หอคอยชูเช]]ถูกสร้างในโอกาสครบรอบอายุ 70 ปีของคิม อิล-ซ็อง
|-
| 1997
| 4330
| 2540
| แนะนำปฏิทินชูเช
|-
| 2011
| 4344
| 2554
| ปีชูเชที่ 100, คิม จ็อง-อิลถึงแก่อสัญกรรม
|-
| {{CURRENTYEAR}}
| {{ #expr: {{CURRENTYEAR}} +2333 }}
| {{ #expr: {{CURRENTYEAR}} +543 }}
| ปีปัจจุบัน
|}
6

การแก้ไข