ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้)
{{ข้อมูลมหาวิทยาลัย
| ชื่อ = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
| ภาพ = [[ภาพ:ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.gif|120px]]
| ชื่ออังกฤษ = Rajamangala University of Technology Phanakhon
| ย่อ = RMUTP
| คำขวัญ =
| ก่อตั้ง =
| ประเภท = [[มหาวิทยาลัยรัฐ]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| หัวหน้า =
| เพลง =
| สี =
| ที่อยู่ = 86 [[ถนนพิษณุโลก]] [[เขตดุสิต]] [[กรุงเทพฯ]]
| โทรศัพท์ = 0-2282-9009-15
| โทรสาร = 0-2281-0075
| เว็บ = [http://www.bcc.rmutp.ac.th/ www.bcc.rmutp.ac.th]
}}
 
{{โครง-ส่วน}}
 
== คณะที่เปิดสอน ==
* '''คณะบริหารธุรกิจ'''
** สาขาวิชา[[การบัญชี]]
** สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 
== พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ==
[[ภาพ:พระอนุสาวรีย์.jpg|thumb|left|พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์]]
'''พระอนุสาวรีย์พลเรือเอก[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์]]''' ถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพณิชยการพระนครตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และยังถือเป็นประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจของชาวพณิชยการพระนครและเป็นสิริมงคลยิ่งที่[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระมหากรุณา เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
[[ภาพ:เสด็จเปิดพระอนุสาวรีย์.jpg|thumb|left|พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณา เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์]]
 
== วันอาภากร ==
[[ภาพ:งานวันอาภากร.jpg|thumb|right|งานวันอาภากร]]
'''วันอาภากร''' ตรงกับวันที่ [[19 ธันวาคม]] ของทุกปี ชาวพณิชยการพระนครถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันประสูติของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แล้ว ยังเป็นวันที่คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ รวมไปถึงศิษย์เก่าร่วมใจกันประกอบ
พิธีทางศาสนา พิธีบวงสรวง เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้ให้สถานที่พักพิงและอาศัยวังนางเลิ้งก่อตั้งเป็น “พณิชยการพระนคร” จนถึงปัจจุบัน
 
==''' เรือนหมอพร''' ==
[[ภาพ:เรือนหมอพร.jpg|thumb|right|เรือนหมอพร]]
'''เรือนหมอพร''' เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับบพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
พยาบาลมาก่อน ส่วนชื่อ “หมอพร” เป็นพระนาม กรมหลวงชุมพรฯ ในบทบาทที่เป็นหมอรักษาคนไข้
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.bcc.rmutp.ac.th/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร]
 
[[หมวดหมู่:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร|พณิชยการพระนคร]]
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร|ทเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร]]
[[หมวดหมู่:เขตดุสิต ]]
14,527

การแก้ไข