ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนตวนจิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ ‘ชนม์มายุ’ ด้วย ‘ชนมายุ’)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox monarch
{{ใช้ปีคศ}}
{{ผู้นำประเทศ
<!----------ชื่อ---------->
| name = สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเซี่ยวตวน
| caption
<!----------ตำแหน่ง---------->
| ordersuccession = สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งมหาจักวรรดิชิง<br>(สถาปนาภายหลังสิ้นพระชนม์)
<!----------วาระ---------->
| term_start =
| birth_place =
| death_title = ทิวงคต
| death_date = 23 กันยายน ค.ศ. 1660 (21 พระชันษา)
| death_place =
<!----------constituency---------->
<!----------อื่น ๆ ---------->
| สัญชาติ = [[จีน]]
|spouse-type = พระสวามี
| spouse = [[จักรพรรดิซุ่นจื้อ|สมเด็จพระจักรพรรดิซุ่นจื้อ]]
| profession =
ผู้ใช้นิรนาม