ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปาด (แก้ความกำกวม)"

เปลี่ยนทางหน้าไป กบต้นไม้
(เปลี่ยนทางหน้าไป กบต้นไม้)
 
#REDIRECT[[กบต้นไม้]]
'''ปาด '''หรือ '''เขียดตะปาด''' หมายถึง [[สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ]]ใน[[อันดับกบ]] (Anura) โดยทั่วไปแล้วมีขนาดเล็กกว่า[[กบ]]หรือ[[เขียด]] มีขาและนิ้วยาว หลายชนิดอาศัยอยู่บน[[ต้นไม้]] แบ่งออกได้เป็น 2 [[วงศ์ (ชีววิทยา)|วงศ์]] ได้แก่
*[[Hylidae|วงศ์ปาดโลกใหม่]] (Hylidae)
*[[Rhacophoridae|วงศ์ปาดโลกเก่า]] (Rhacophoridae)
 
และอาจรวมถึงอีกวงศ์หนึ่ง คือ [[Hyperoliidae]]
 
{{แก้ความกำกวม}}
 
[[หมวดหมู่:กบ]]
ผู้ใช้นิรนาม