ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง"

==ศิษย์ปัจจุบันผู้มีชื่อเสียง==
* [[ปทิตตา ภาณุตระกูล ]] (ครีมมี่)(รุ่น 42) - นักแสดง นักร้อง ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
* [[รัชพล วิรัชกุล ]] (วิน)(รุ่น 42) - หน่วยรบพิเศษ หน่วยสืบราชการ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม