ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกถือเป็น[[สัตว์เลือดเย็น]] เช่นเดียวกับสัตว์พวก[[ปลา]] หรือ[[แมลง]] หรือ[[สัตว์เลื้อยคลาน]] ปัจจุบันมีการ[[อนุกรมวิธาน]]สัตว์ในชั้นแล้วกว่า 6,500 [[species|ชนิด]]<ref>[http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/13/9780199541188_chapter1.pdf Amphibian diversity and life history. {{en}}]</ref>
 
==ศัพทมูลวิทยา==
คำว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Amphibian" (/แอม-ฟิ-เบียน; พหูพจน์: Amphibians; ซึ่งรวมถึงชื่อวิทยาศาสตร์ Amphibia ด้วย) มีที่มาจากคำว่า "Amphi" ใน[[ภาษากรีก]]คำว่า ἀμφί (หรือคำว่า "Ambi" ใน[[ภาษาละติน]]) เป็น[[prefix|อุปสรรค]] ซึ่งแปลว่า "ทั้งคู่" หรือ "ทั้งสองด้าน" กับคำว่า βíος ใน[[ภาษากรีก]] ("Víos") ที่แปลว่า "ชีวิต" โดยมีความหมายถึง สัตว์กลุ่มนี้มีชีวิตครึ่งหนึ่งในน้ำและอีกครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่บนบก<ref>{{cite news|title=เปิดโลกสัตว์หรรษา|url=http://www.clip007.com/hourly-rerun/tpbs/2016-07-24/18/|date=July 24, 2016|accessdate=July 25, 2016|work=[[ไทยพีบีเอส]]}}</ref>
 
== วิวัฒนาการของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ==
ผู้ใช้นิรนาม