ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ตามปฏิทินศาสนาของไบเซ็นไทน์ของ[[นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์]] และนิการคาทอลิกตะวันออกแห่งไบเซนไทน์บันทึกจักพรรดิคอนสตันไทน์ที่ 1และ[[เฮเลนแห่งคอนสแตนติโนเปิล]]พระมารดาว่าเป็น[[นักบุญ]] แต่ในปฏิทินศาสนาของตะวันตกไม่มีอยู่ในรายนามนักบุญ คอนสตันไทน์ได้รับนาม “มหาราช” เพราะพระราชกรณียกิจต่างที่ทรงทำให้ต่อคริสต์ศาสนา
 
ในปี [[ค.ศ. 324]] จักรพรรดิคอนสตันไทน์ทรงประกาศการปรับปรุงเมือง[[ไบเซนเทียม]]ให้เป็น “กรุงโรมใหม่” (Nova Roma) และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม [[ค.ศ. 330]] ทรงประกาศให้เมืองไบเซ็นเทียมเป็นเมืองหลวงใหม่ของ[[จักรวรรดิโรมัน]] เมืองไบเซ็นเทียมเปลื่ยนชื่อเป็น “[[คอนสแตนติโนเปิล]]” แปลว่า “เมืองของคอนสตันไทน์” หลังจากจักพรรดิคอนสตันไทน์สิ้นพระชนม์เมื่อปี ค.ศ. 337 เมืองคอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองหลวงของ[[จักรวรรดิไบแซนไทน์]]ต่อมาอีกกว่าหนึ่งพันปียกเว้นเพียงระยะเวลาสั้นๆ เมื่อถูกปล้นและเผาและยึดครองระหว่าง[[สงครามครูเสดครั้งที่สี่]] เมื่อปี ค.ศ. 1204 ในที่สุดการเป็นเมืองหลวงก็มาสิ้นสุดลงในสมัย[[จักรวรรดิออตโตมัน]]เมื่อปี ค.ศ. 1453
 
== ดูเพิ่ม ==
373

การแก้ไข