ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มจังหวัด"

(ย้อนการแก้ไขของ DMS WIKI (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 1.46.168.119)
[[ไฟล์:เขตตรวจราชการ.jpg|thumb|350px|การแบ่งกลุ่มจังหวัดและเขตตรวจราชการ]]
กลุ่มจังหวัดในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 18 กลุ่มจังหวัด และกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ดังต่อไปนี้<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/028/33.PDF ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด]</ref>
# '''กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1''' ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระบุรี โดยให้[[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
# '''กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2''' ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง โดยให้[[จังหวัดลพบุรี]]เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
# '''กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง''' ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระแก้ว โดยให้[[จังหวัดฉะเชิงเทรา]]เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
# '''กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1''' ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้[[จังหวัดนครปฐม]]เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
# '''กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2''' ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร โดยให้[[จังหวัดเพชรบุรี]]เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
ผู้ใช้นิรนาม