ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติโรงเรียน ==
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หรือชื่อเดิมคือโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ-ยโสธร) เปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1-ม.6) ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000 โทรศัพท์ 045-314709, แฟกซ์ 045-355103
 
กระทรวงศึกษาธการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2521 กำหนดให้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ 3 โดยได้ใช้โรงเรียนสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นอาคารเรียนชั่วคราว
ผู้ใช้นิรนาม