ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครนครปฐม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ความหนาแน่น = 3,968.76
<!-- ข้อมูลสำนักงาน (ข้อมูลเพิ่มเติม) -->
| สำนักงาน = โรงเรียนเทศบาล 3 ถนนราชวิถี ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 16000
| โทรศัพท์ = 0 3425 3850-4
| โทรสาร = 0 3425 4705
ผู้ใช้นิรนาม