ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดสิงห์บุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| อันดับหนาแน่น = 13
<!-- ข้อมูลศูนย์ราชการ (ข้อมูลเพิ่มเติม) -->
| ศูนย์ราชการ = ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ [[อำเภอเมืองสิงห์บุรี]] จังหวัดสิงห์บุรี 16000 74000
| โทรศัพท์ = 0 3650 7112
| โทรสาร = 0 3651 1621
ผู้ใช้นิรนาม