ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การประปาส่วนภูมิภาค"

== พื้นที่บริการ ==
การประปาส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็น 10 เขต ได้แก่<ref>[http://www.pwa.co.th/general/regional.html การแบ่งเขตการบริหารของ กปภ.]</ref>
# การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด และระยอง
# การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท
# การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
ผู้ใช้นิรนาม