ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การประปาส่วนภูมิภาค"

== พื้นที่บริการ ==
การประปาส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็น 10 เขต ได้แก่<ref>[http://www.pwa.co.th/general/regional.html การแบ่งเขตการบริหารของ กปภ.]</ref>
# การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 78 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด และระยอง
# การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 87 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา นครนายก ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และสิงห์บุรีชัยนาท
# การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
# การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต พังงา ระนอง และชุมพร
# การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล ตรัง และพัทลุง
# การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 54 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด และมหาสารคาม
# การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 78 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และสกลนครมุกดาหาร
# การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 78 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ
# การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง และลำพูน
# การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 109 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร และกำแพงเพชร
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม