ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี"

||1.||ตลาด|||| (Talat)||||-
|-
||2.||[[ด่านมะขามเตี้ย]]|||| (Dan Makham Tia)||||7 หมู่บ้าน
|-
||3.||วัดประดู่|||| (Wat Pradu)||||10 หมู่บ้าน
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 10 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดและตำบลบางกุ้งทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลด่านมะขามเตี้ย ตำบลบางใบไม้ ตำบลบางชนะ และตำบลคลองฉนาก
* '''[[เทศบาลตำบลวัดประดู่]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดประดู่ทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลขุนทะเล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขุนทะเลทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านมะขามเตี้ย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางใบไม้ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางชนะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)
ผู้ใช้นิรนาม