ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสือ (ละครโทรทัศน์)"

| ป้านวล || [[อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา]] || [[อำภา ภูษิต]]
|-
| เทพนิมิตร (หมอดูไพ่ยิปซี) || [[นภาพร หงสกุล]] || [[สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์|สุปรีย์ฎา คำนวณศิลป์]]
|-
| สมชัย || [[ปิยะ เศวตพิกุล]] || [[ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร]]
ผู้ใช้นิรนาม