ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร"

 
== การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ==
การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนกรกฎาคม [[พ.ศ. 2558]] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในอันดับที่ 3,186 ของโลก อันดับที่ 112 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 2126 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย<ref>[http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=SE_Asia Ranking Web of World Universities]Top South East Asia</ref>
 
== บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัย ==
159

การแก้ไข