ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก"

== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* [http://wiki.nectec.or.th/ngiwiki/pub/Main/UserForm/GPS_-_Global_Positioning_System.doc จีพีเอส] จากเว็บไซต์เนคเทค (ไฟล์เวิร์ด)
* [http://www.techincar.com/ จีพีเอส รถยนต์] {{th icon}}
* [http://www.tod.co.th/ จีพีเอสรถยนต์ ประเทศไทย] {{th icon}}
* [http://www.dtc.co.th/909-aboutus/pages.html จีพีเอสระบบขนส่ง ประเทศไทย] {{th icon}}
{{จบอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม ==