ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<!-- ข้อมูลจำเป็น -->
|เทศบาล= เมืองบ้านทุ่ม
|seal=
| ชื่ออังกฤษ = Ban Thum Town Municipality
| ขนาดเทศบาล = เมือง
700

การแก้ไข